Naar de website van Uitblinker Westland Naar de website van WestlandHart

< Home

Voorwaarden Mantelzorgwaardering 2021

Ben ik mantelzorger?
U komt in aanmerking voor het extraatje wanneer u mantelzorger bent. U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een persoon in uw omgeving. Iemand die chronisch ziek of gehandicapt is, of kampt met een verslaving of psychische ziekte. Dat kan uw partner zijn, ouder(s), een kind of ander familielid. Maar ook een buurman/vrouw of vriend.

Aanvragen 
U kunt als mantelzorger de mantelzorgwaardering zelf aanvragen. U kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen.  U kunt dit als volgt doen:

  • U gaat naar de website www.mantelzorgwestland.nl* en vult hier het aanvraagformulier in. Makkelijk en snel. U ziet ook meteen of uw aanvraag is ontvangen en wanneer de uitbetaling plaats vindt. 
  • Heeft u hulp nodig bij het doen van een digitale aanvraag? Het Buurt Informatiepunt kan u helpen bij het invullen. U kunt ook bellen naar Vitis Welzijn voor telefonische ondersteuning.

*) Het aanvragen kan vanaf 1 januari 2021.

Voorwaarden
Wilt u een mantelzorgwaardering aanvragen? Dan is het belangrijk dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De persoon waarvoor u zorgt, woont en is ingeschreven in de gemeente Westland.
  • U bent geregistreerd* als mantelzorger bij Vitis Welzijn Mantelzorg.
  • U bent langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week mantelzorger.

*) Bent u al geregistreerd als mantelzorger bij Vitis Welzijn? Dan voldoet u al aan de voorwaarden. U moet de mantelzorgwaardering nog wel zelf aanvragen; dit gaat dus niet automatisch als u geregistreerd bent. Bent u nog niet geregistreerd? Dan wordt u na aanvraag automatisch geregistreerd als mantelzorger bij Vitis Welzijn.  


Uitbetaling
Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de € 100,- in een keer aan u overgemaakt. Uiterlijk vier maanden na uw aanvraag vindt uitbetaling plaats. 

  • 30 april (aanvraag januari-maart)
  • 31 juli (aanvraag april-juni)
  • 31 oktober (aanvraag juli-september)
  • 31 januari 2021 (aanvraag oktober-december)

Goed om te weten
Voor het verwerken van de aanvraag hebben wij enkele gegevens van u nodig. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de registratie van de mantelzorger (NAW, welke zorg u geeft, wat de relatie is met degene voor wie u zorgt) worden gebruikt door Vitis Welzijn Mantelzorg. Gegevens die nodig zijn voor het afhandelen en uitbetalen (IBAN en gegevens over de zorgvrager), blijven bij de gemeente. De privacy van u en degene voor wie u zorgt, worden zo maximaal gewaarborgd.

Meer informatie en invulhulp
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vitis Welzijn via 0174 - 315045. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (tot 8 januari is Vitis Welzijn Mantelzorg beperkt bereikbaar). U kunt ook mailen naar mantelzorgwaardering@vitiswelzijn.nl Meer informatie vindt u ook op www.mantelzorgwestland

Vraag de mantelzorgwaardering aan